Lektorzy

lektorzy02

Nasi lektorzy tak organizują pracę, aby uczniowie przyswajali wiedzę w sposób przyjemny a zarazem niezwykle skuteczny. Wykształcenie, idące w parze z doświadczeniem lektora gwarantuje zajęcia prowadzone nie tylko na wysokim poziomie, ale także w interesujący sposób. Konsekwentni i wymagający lektorzy to najlepsza rekomendacja kursu językowego.
Naukę w grupach dziecięcych i młodzieżowych prowadzą lektorzy z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym, ale przede wszystkim posiadający odpowiednie predyspozycje do pracy z młodszymi uczestnikami naszych kursów. Podręczniki i materiały dydaktyczne są dobrane zarówno do wieku jak i poziomu zaawansowania poszczególnych grup.
Wszystkie zajęcia przygotowywane są z wyjątkową starannością, podlegają stałej kontroli metodycznej. Prowadzone dzienniki ewidencjonują zrealizowany materiał, obecności i nieobecności na lekcjach, oceny z testów oraz sprawności językowych.
Ponadto każdy z lektorów posiada odpowiednie predyspozycje osobowe i kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia zajęć a ich umiejętności potwierdzone są certyfikatem lub dyplomem.

lektorzy01

Podaj swój numer telefonu
Oddzwonimy w ciągu 15 minut!

Facebook